Wycena nieruchomości Wrocław – informacje dla Klienta

Przedstawione poniżej dane to zbiór informacji przydatnych we współpracy z rzeczoznawcą majątkowym. Mają one za zadanie przybliżyć Państwu przebieg procesu wyceny oraz zapewnić jego przejrzystość. Zapraszam do zapoznania się z informacjami o niezbędnych dokumentach i czynnościach oraz szacowanych terminach i kosztach realizacji zleceń. Zachęcam również do współprac.

Oszacowanie wartości nieruchomości – dokumenty

Dokumenty zwykle wykorzystywane tam, gdzie wykonuje się oszacowanie wartości nieruchomości, zależą od jej rodzaju i stanu prawnego. Poniższe zestawienie jest właściwe dla typowych nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym. Każdorazowo przy realizacji zlecenia przeprowadzana jest dogłębna analiza stanu nieruchomości i na tej podstawie definiowana lista dokumentów do jej wyceny.

Nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Wymagane dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej określające parametry lokalu oraz komu przysługuje prawo do lokalu,
 • kosztorys prac remontowych przypadku kredytowania remontu lub wykończenia lokalu.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Wymagane dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z kopią mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli została wydana) lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym

Wymagane dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z kopią mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • dokumentacja techniczna budynku (np. projekt budowlany),
 • pozwolenie na budowę/pozwolenie na użytkowanie,
 • kosztorys prac budowlanych w przypadku kredytowania budowy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, dokumenty urzędowe mogę pozyskać we własnym zakresie w ramach usługi wyceny nieruchomości. W odniesieniu do nieruchomości komercyjnych lub specjalistycznych zestawienie dokumentów do wyceny jest określane indywidualnie w zależności od charakteru oraz stanu prawnego nieruchomości.

Wycena nieruchomości – terminy

Termin realizacji zlecenia uzależniony jest od stopnia skomplikowania danego przypadku, dostępności nieruchomości oraz jej dokumentów. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego oraz innych nieruchomości mieszkaniowych (budynek jednorodzinny, działka budowlana) standardowo powstaje w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych (przy założeniu dostępu do nieruchomości i przedstawieniu niezbędnej dokumentacji).

W przypadku nieruchomości innego typu czas realizacji wyceny uzgadniany jest indywidualnie, po zapoznaniu się z warunkami oraz celem wyceny.

Wycena nieruchomości, operat szacunkowy – cennik

Cena usługi wyceny nieruchomości jest uzależniona od czasochłonności wykonania opracowania, który zależy między innymi od:

 • rodzaju nieruchomości oraz stopnia jej złożoności (rodzaj zabudowy; powierzchnia obiektów; ilość ksiąg wieczystych),
 • celu wyceny (zakres czynności wymaganych do realizacji w obowiązującym porządku prawnym oraz związanych z wymaganiami wierzycieli, jeżeli nieruchomość ma stanowić zabezpieczenie wierzytelności).

Przeciętny operat szacunkowy dla pojedynczego lokalu mieszkalnego lub typowej działki budowlanej to koszt 450 zł. W przypadku budynku mieszkalnego jest to 850 zł. Koszt wyceny jest indywidualnie ustalany i negocjowany po zapoznaniu się z parametrami nieruchomości oraz celem jej przeprowadzenia.

 Zachęcam do zapytań odnośnie kosztu i terminu realizacji zlecenia oraz wyceny nieruchomości.

Terminy

Termin realizacji zlecenia uzależniony jest od stopnia skomplikowania nieruchomości, dostępności nieruchomości oraz dostępności dokumentów nieruchomości. Dla nieruchomości mieszkaniowych (lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny, działka budowlana) standardowy czas przygotowania operatu szacunkowego wynosi do 3 dni roboczych (przy założeniu dostępu do nieruchomości i przedstawieniu niezbędnej dokumentacji).

W przypadku nieruchomości innego typu czas realizacji wyceny uzgadniany jest indywidualnie, po zapoznaniu się z parametrami nieruchomości oraz celem wyceny.

Cennik

Cena usługi wyceny nieruchomości jest uzależniona od czasochłonności wykonania opracowania, który zależy między innymi od:

 • rodzaju nieruchomości oraz stopnia jej złożoności (rodzaj zabudowy; powierzchnia obiektów; ilość ksiąg wieczystych)
 • celu wyceny (zakres czynności wymaganych do realizacji w obowiązującym porządku prawnym; wymagań wierzycieli jeżeli nieruchomość ma stanowić zabezpieczenie wierzytelności).

Przeciętny koszt operatu szacunkowego dla pojedynczego lokalu mieszkalnego lub typowej działki budowlanej wynosi 450 zł, w odniesieniu do budynku mieszkalnego 850 zł. Koszt wyceny jest indywidualnie ustalany i negocjowany po zapoznaniu się z parametrami nieruchomości oraz celem wyceny.

Zachęcam do zapytań odnośnie kosztu i terminu realizacji zleceni oraz wyceny nieruchomości poprzez zakładkę KONTAKT.