Rzeczoznawca Wrocław – portfolio

Przedstawione poniżej przykłady to najciekawsze elementy zbioru moich doświadczeń w pracy jako rzeczoznawca majątkowy. Mają one na celu przybliżenie Państwu tego, jak wygląda i z czym wiąże się szacowanie nieruchomości. Czasami pamięć o danym zleceniu wynika z charakteru nieruchomości, a innym razem z okoliczności towarzyszącym procesowi wyceny. Przedstawiam przypadki, które darzę sentymentem, a także takie, które mogę nazwać niewątpliwymi sukcesami i które stanowią potwierdzenie moich kompetencji jako eksperta od wyceny nieruchomości.

Wycena projektu deweloperskiego w trakcie realizacji

Stan w dniu wyceny: nieruchomości (4) zabudowane obiektami przewidzianymi do rozbiórki, w akcie notarialnym nabycia zobowiązanie do zbycia części nieruchomości na rzecz osoby trzeciej. Jest to skomplikowany stan prawny w stanie aktualnym (istniejąca zabudowa), jak i docelowym (osiedle wielorodzinne). Operat szacunkowy nieruchomości został przedstawiony przez Klienta w banku, w celu kredytowania procesu inwestycyjnego. Zaskoczył mnie telefon od analityka bankowego z gratulacjami z racji wykonania rzetelnego, jasnego i zrozumiałego opisu nieruchomości oraz pochwałą na temat jakości sporządzonego operatu szacunkowego.

Wycena gruntu (ok. 20 ha) przeznaczonego pod aktywność gospodarczą w celu zbycia

Pozornie typowe zlecenie, ale po przekazaniu operatu szacunkowego okazało się, że jest to kolejna wycena tego gruntu. Zainteresowany jego nabyciem był przedsiębiorca – właściciel fabryki położonej na nieruchomości sąsiedniej. Poprzednie wyceny, sporządzane na zlecenie każdej ze stron, nie spotykały się z akceptacją strony przeciwnej. W wyniku mojej wyceny (realizowanej na zlecenie właściciela) doszło do zawarcia umowy sprzedaży, gdyż poziom określonej wartości rynkowej został zaakceptowany przez obie strony.

Wycena pakietu nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste

W Samorządowym Kolegium Odwoławczym użytkownik wieczysty miał odmienne zdanie na temat poziomu wartości gruntu, przedstawiając operaty szacunkowe wykonane na własne zlecenie, SKO oceniło pozytywnie moją pracę, wydając stosowne rozstrzygnięcie.

Wycena nieruchomości zabudowanych zdekapitalizowanymi obiektami produkcyjnymi, w części objętymi ochroną konserwatorską

Nieruchomości te położone były na gruncie przeznaczonym pod usługi i zlokalizowanym w centrum dużego miasta. Trudna wycena z uwagi na bardzo duże możliwości inwestycyjne gruntu, ale z utrudnieniami w zabudowie ze względu na istniejące obiekty objęte ścisłą ochroną konserwatorską. Finalnie wycena „wstrzeliła” się w toczące się negocjacje z dwoma nabywcami, doszło do zawarcia umowy zbycia.

Wycena zlikwidowanej linii kolejowej

Do tej realizacji mam sentyment z uwagi na oględziny nieruchomości – dziesiątki kilometrów przedzierania się przez roślinność niższą i wyższą.

Wycena nakładów na ogrodach działkowych

Inwentaryzacja ogrodów realizowana była w czerwcu i lipcu – bezcenna gościnność działkowców zaowocowała (dosłownie) kilogramami zjedzonych truskawek i czereśni wraz z pakietem na wynos.

Wycena stacji paliw, z operatorem, położonej przy drodze krajowej o dużym natężeniu ruchu

 Charakterystyka stanu nieruchomości w momencie wyceny: bardzo dobry wynik finansowy prowadzonej działalności, w trakcie budowy droga ekspresowa, która przejmie w znaczącej mierze ruch drogi krajowej. Moim zadaniem było więc w dużej mierze oszacowanie, o ile spadnie obrót, a tym samym wartość wycenianej stacji paliw. Poziom analizy oraz przyjętych w wycenie założeń okazał się akceptowalny, Klient uzyskał kredyt mimo znaczących zmian na nieruchomości w najbliższej przyszłości.